ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificGiải pháp giới hạn công suấtGIẢI PHÁP GIỚI HẠN CÔNG
SUẤT CHO BIẾN TẦN HÒA LƯỚI

Giới hạn công suất đầu raGiới hạn công suất đầu ra biến tần, áp dụng cho trường hợp DC oversizing và không kết nối tải

Tỷ lệ phần trăm giới hạn là của Công suất đầu ra tối đa của biến tần

Phần trăm giới hạn phải được cài đặt trên màn hình của biến tần

Không cần thiết bị bổ sungGiới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG MỘT PHACó thể áp dụng cho hệ thống một pha có tải được kết nối

Tỷ lệ phần trăm giới hạn là của phần điện năng được xuất vào lưới

Phần trăm giới hạn phải được cài đặt trên màn hình của biến tần

Cần một thiết bị bổ sung để thực hiện chức năng này

Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG BA PHA - Điện vào lưới bằng 0


Áp dụng cho hệ thống ba pha có điện vào lưới bằng 0 và kết nối tải
Trên hệ thống biến tần đơn, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên màn hình biến tần
Cần một thiết bị bổ sung để thực hiện chức năng này
Trên hệ thống nhiều biến tần, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên phần mềm có tên Promate


Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG BA PHA – Điện vào lưới giới hạn
Cho phép đưa lượng điện giới hạn vào lưới điện trên hệ thống ba pha có tải được kết nối
Trên hệ thống biến tần đơn, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên màn hình biến tần
Cần một thiết bị bổ sung để thực hiện chức năng này
Trên hệ thống nhiều biến tần, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên phần mềm có tên Promate


Giới hạn công suất đầu ra HỆ THỐNG BA PHA – Điện vào lưới trên mỗi pha bằng 0
Áp dụng cho điện ba pha vào lưới bằng 0 trên mỗi hệ thống pha với tải được kết nối
Trên hệ thống biến tần ba pha đơn, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên màn hình biến tần
Cần một thiết bị bổ sung và chương trình đặc biệt để thực hiện chức năng này
Trên hệ thống nhiều biến tần, tỷ lệ phần trăm giới hạn xuất được cài đặt trên phần mềm có tên Promate
CÁCH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨC NĂNG GIỚI HẠN CÔNG
SUẤT ĐẦU RA CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP KHÁC NHAU


Cách phân biệt Biến tần có ARC (Chống dòng điện ngược) hoặc không có Chức năng ARC

Các kiểu kết hợp chức năng cho nhà máy này

1 ARC + DRED / Tắt máy từ xa
2 Chỉ tắt máy từ xa
3 Không kết hợp
4 Trên các biến tần một pha, chức năng ARC không tương thích với chức năng CCA của Tigo. Trên biến tần ba pha, các chức năng này có thể được áp dụng đồng thời.


Biến tần NS / DNS đơn kết hợp Giải pháp ARC

Đối với CT90, dòng điện qua các tải không được vượt quá 90A. Thiết bị này chỉ có ở GoodWe.
Tùy chọn tiêu chuẩn CT90-5 bao gồm 5 mét cáp CT. CT90-30 với 30 mét cáp CT là tùy chọn.


Biến tần NS / DNS đơn không kết hợp giải pháp ARC

GM1000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 120A.
Đầu nối GM1000 RJ45 có thể được tháo ra và thay thế bằng cáp RS485 (RS485 A đến 2 cổng của GM1000, RS485 B đến 1 cổng của GM1000). Sau khi đã kết nối GM1000, việc giám sát của RS485 sẽ không thể thực hiện được. WiFi hoặc LAN có sẵn.


Biến tần XS / MS đơn kết hợp giải pháp ARC

CT90 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 90A.
CT90-5 với 5 mét cáp CT là tiêu chuẩn, CT90-30 với 30 mét cáp CT là tùy chọn. Biến tần XS / MS không có chức năng ARC không thể đạt được chức năng giới hạn công suất đầu ra.


Một SDT G1 / SDT G2 / DT kết hợp Giải pháp Biến tần ARCor SMT / MT

GM3000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Dòng điện qua các tải phải nhỏ hơn 120A trên mỗi pha.
Đầu nối GM3000 RJ45 có thể được tháo ra và thay thế bằng cáp RS485 (RS485 A đến 2 cổng của GM3000, RS485 B đến 1 cổng của GM3000).
SDT G2 không có chức năng ARC không thể đạt được chức năng giới hạn công suất đầu ra.
Vì dòng điện đầu ra của GW80K-MT & GW80KLBF-MT cao hơn 120A, giải pháp cho hai mẫu này nên là SEC1000.
Đường kính CT của CT90 / GM1000 / GM3000 là 16mm
Thời gian phản ứng của CT90 / GM1000 / GM3000 dưới 100 mili giây
Dòng điện tối đa cho CT90 là 90A. Dòng điện tối đa cho GM1000 và GM3000 là 120A trên mỗi pha. Nếu tổng dòng điện các tải hoặc dòng ngắt chính cao hơn 90A hoặc 120A, bạn phải chọn SEC1000 thay vì CT90 / GM1000 / GM3000.


Biến tần SDT G1 / DT đơn không kết hợp giải pháp ARC
SEC1000 là cần thiết và chỉ có ở GoodWe. Tỷ lệ CT phải là 250 / 5A trên mỗi pha.
Có thể mua CT từ GoodWe hoặc các bên thứ ba khác.


Giải pháp tình huống nhiều biến tần SDT G1 / SDT G2 / DT / SMT / MT
Cần có SEC1000 và chỉ có ở GoodWe. Tỷ lệ CT XXX / 5 phải dựa trên điều kiện thực tế.

Có thể mua CT từ GoodWe hoặc các bên thứ ba khác.Cài đặt phần mềm Promate để bật chức năng giới hạn công suất đầu ra cho nhiều biến tần


1. Chọn "EzLogger Pro"
2. Chờ cho đến khi màn hình hiển thị "Connection Succeed” và Số sê-ri & Phiên bản
3. Bấm ‘Refresh’ để kiểm tra số sê-ri biến tần
4. Hướng dẫn cấu hình việc giám sát
a. Đặt thông số hệ thống và tỷ lệ CT
b. Chọn "Export Enab"
c. Thông tin về nguồn, dòng điện và pha sẽ được hiển thị
GIẢI PHÁP GIỚI HẠN CÔNG SUẤT
ĐẦU RA CỦA BIẾN TẦN LAI GHÉP


Sơ đồ hệ thống biến tần lai ghép (hybrid)

Chỉ có biến tần hybrid được tích hợp chức năng giới hạn công suất đầu ra
Cần có đồng hồ thông minh GoodWe
Cần được đặt trong cài đặt nâng cao của PV Master


Giới hạn công suất xuất đầu ra không cân bằng trên mỗi pha cho dòng ET

Chỉ có biến tần ET được tích hợp chức năng giới hạn công suất đầu ra không cân bằng
Tối đa công suất không cân bằng trên mỗi pha là 3,3KW cho GW10K-ET
Cần có đồng hồ thông minh GoodWe
Giới hạn công suất không cân bằng trên mỗi pha không chỉ là đầu ra lưới foron mà còn có sẵn cho đầu ra dự phòng
Cần được đặt trong cài đặt nâng cao của PV Master
Tải xuống

Đặt bản tin
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS