ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
EzLogger Pro

EzLogger Pro

EzLogger Pro là một thiết bị giám sát tự phát triển của Goodwe. Kết hợp với inverter năng lượng mặt trời Goodwe, nó có thể dễ dàng đọc và ghi lại tất cả dữ liệu chính của nhà máy và liên tục truyền dữ liệu đến cổng thông tin Goodwe qua internet.

EZLOGGER
EZLogger liên kết với inverter qua RS485, kết nối với PC qua Ethernet và truyền dữ liệu đến phần mềm giám sát Goodwe EzExplorer và cổng thông tin Goodwe.
EzLogger Wi-Fi
liên kết với inverter qua RS485 và kết nối với bộ định tuyến không dây thông qua mô-đun giao tiếp Wi-Fi tích hợp sẵn và truyền dữ liệu đến cổng thông tin Goodwe.
EzLogger Wi-Fi
Liên kết với inverter qua RS485 và kết nối với internet thông qua mô-đun Wi-Fi tích hợp sẵn và truyền dữ liệu đến cổng thông tin Goodwe.
Tải thông số kỹ thuật
Đặt bản tin
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS