ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Solar Communication Box

Hộp truyền thông điện mặt trời

Hộp truyền thông thông minh

SCB2000 (Hộp truyền thông điện mặt trời) được tích hợp các phần thành phần sau: bảng giao tiếp PLC, bảng thu thập dữ liệu Ezlogger Pro, mô-đun GPRS (tùy chọn), bộ chuyển mạch mạng sợi quang (tùy chọn) và bộ chuyển mạch ba pha/một pha.

Bằng cách kết nối với đường dây điện, SCB2000, khi được kết hợp với inverter và mô-đun PLC tích hợp, có thể thực hiện hiệu quả các chức năng truyền thông trên dây điện. SCB2000 hoạt động như thiết bị chính trong khi inverter chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Dữ liệu được truyền qua đường dây điện, để hoàn thiện mạng PLC (Power line communication - truyền thông trên dây điện). SCB2000 cũng có thể truyền dữ liệu lên Đám mây.
Tải thông số kỹ thuật
Đặt bản tin
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS