ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Wi-Fi Module

Wi-Fi Module

· Mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu
· Hỗ trợ truyền lại điểm gián đoạn - tự ngắt kết nối hỏng, kết nối lại và truyền phát lại để tránh mất dữ liệu.
· Nâng cấp từ xa - cập nhật chương trình của thiết bị mà không cần đến tận nơi.
· Được lắp ráp sẵn, thử nghiệm và vận chuyển - không cần cài đặt tại công trường, hiệu suất ổn định.

TÍNH NĂNG
 
 
An toàn dữ liệu
Truyền lại điểm gián đoạn
Nâng cấp từ xa
 
 
Tải thông số kỹ thuật
Đặt bản tin
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS